Domači prevozi

Naše transportne rešitve – na začetku je vsak majhen.

Tudi mi smo kot  majhna špedicija pričeli pred več kot 60 leti v domačem prometu. Danes smo  s skoraj 125 lastnimi prevoznimi enotami izjemno kompetentna in dobro pozicionirana špedicija, ki s svojimi vozili prednostno cilja na  srednjeevropske destinacije.


V domačem prometu ponujamo transportne rešitve na področju nabavne, industrijske in distribucijske logistike. Poleg tega nudimo tudi individualne prevoze v okviru strokovnih storitev in preko svoje mednarodne špedicije. Že sama kompleksnost pogodbene logistike pušča dovolj prostora transportnim nalogam, ki jih lahko z vozniki in opremo podjetja GRIESHABER izvajamo izjemno zanesljivo in kompetentno.

Na lokacijah GRIESHABER Baden-Württemberg in Nordrhein-Westfalen lahko stroškovno optimalno izvajamo prevoze in pretovore na pol poti, kar zagotavlja hitre in varne povezave.Kakovost, kakovost, kakovost

Naš cilj je našim strankam ponuditi dovršene prevozne in špedicijske storitve. Zanesljiv čas prevzema in dostave – tako kot od nemškega prevoznika tudi pričakujete.
In če kdaj kaj ne deluje, vam hitro pomagamo z alternativnimi rešitvami.
Konec koncev imamo z več kot petdesetimi prevozniškimi in logističnimi podjetji sklenjene pogodbe o sodelovanju, ki vedno predstavljajo dobro rešitev.
Sem spada tudi obstoječ in razpoložljiv vozni park, ki ga s pomočjo lastnih delavnic redno vzdržujemo.


Kaj pomeni to, da se stalno učimo?

Med seboj povezujemo vse aktivnosti in vse lokacije podjetja GRIESHABER  – preko enotnih IT-sistemov za funkcionalno dispozicijo, upravljanje nakladalnih sredstev, kalkulacije, ponudbe, upravljanje skladišča pa tudi brezhibno predajo blaga od lokacije do lokacije, če gre za oskrbovanje naših najpomembnejših partnerjev, torej vas.
GRIESHABERJEV priročnik za disponente zagotavlja enako znanje vseh zaposlenih in uporabo širokega spektra programov. Enak pomen ima GRIESHABERJEV priročnik za voznike, saj predstavlja osnovo za kakovostno izvedbo del po vašem nalogu. Za nas je namreč pomembno, da skupaj z vami uspešno opravimo delo.

Če se kdaj kaj zalomi, nas obvestite, da uvedemo naše CAPA-ukrepe.

Varnost

Ti standardi zagotavljajo nam in našim strankam delovanje in upoštevanje skupaj definiranih pravil za upravljanje in koordinacijo pretoka materiala. Tako se lahko na vseh lokacijah podjetja GRIESHABR zanesete na to, da bodo vaša naročila izvedena po enotnih merilih, in na popolno transparentnost pri sledenju pošiljk.
Ne glede na to, ali nam zaupate prevoz nevarnih snovi, kosovnega blaga, dolgih tovorov, težkega blaga ali farmacevtskih izdelkov.


STROKOVNE REŠITVE v transportni verigi

Na tem mestu je pod vprašajem znanje in po razlagi v slovarju imamo pri strokovnjakih opraviti z osebnostmi, ki imajo bistven vpliv in uživajo visok strokovni ugled.

Med strokovne rešitve prištevamo naslednje:

  • mednarodni/domači pomorski in rečni prevoz
  • kombinirani prevozi/HUPAC
  • terminski prevozi
  • temperaturno vodeni prevozi
  • prevoz z zanesljivo oz. kvalificirano opremo
  • prevoz nevarnih snovi
  • prevoz velikih širin
  • prevoz težkega tovora

Definiranje potreb pred predlogom rešitev

Vaše potrebe so preveč zapletene, da bi lahko z eno samo rešitvijo zadostili standardu. To spoznanje temelji na številnih izkušnjah ponudnikov sodobnih logističnih storitev in dolgoletnih izkušnjah na področju prevoza blaga. Zato se je treba pogovoriti o dolžini, širini, višini, teži, zavarovanju naklada, posebnostih, embalaži, točkah za pritrditev in o uporabi sredstev za zavarovanje tovora.

Kako je treba vaš izdelek pretovarjati – z dvigalom, viličarjem ali celo ročno? Ali lahko nakladamo s strani ali le od zgoraj, morebiti popolnoma klasično z zadnje strani  tovornjaka?

Pri nas te stvari najprej razjasnimo in nato gradimo rešitve za vas. Obljubimo. In uresničimo.

 


REŠITVE SQAS

SQAS pomeni logistiko najvišjih zahtev, kajti tudi če kemija med nami ustreza, mora biti logistika kemičnih sredstev kljub temu usklajena in v celoti profesionalna. Naša panožna rešitev SQAS se ukvarja z visokimi logističnimi zahtevami kemijske panoge.

Povpraševanje po kemičnih izdelkih je ustrezno veliko – in s tem tudi potreba po prevozu s tovornimi vozili, z ladijskimi kontejnerji ali letali.

Med drugim gre za usklajeno ravnanje  z nevarnimi snovmi. Na vseh ravneh prevoza nevarnih snovi je treba zagotoviti zahtevne ukrepe za zaščito ljudi, okolja in blaga. Na kratko: za prevoz in skladiščenje kemičnih izdelkov je poleg poglobljenega logističnega znanja potrebno tudi odlično poznavanje panoge.

Tako standard SQAS Evropskega kemijskega industrijskega združenja služi doslednejšemu ocenjevanju kakovosti, varnosti in okoljske združljivosti ponudnikov logističnih storitev.

To potrjuje vtis, da razumemo, za kaj gre.