O podjetju

S transportom, eno izmed storitev logistike, se podjetje GRIESHABER ukvarja že od leta 1951.

Po skoraj 40 letih ukvarjanja z izključno transportnimi storitvami so se okvirni pogoji pa tudi trg radikalno spremenili. Zato je moralo podjetje GRIESHABER prav tako bistveno spremeniti portfelj svojih storitev. Na spremembo lahko danes gledamo kot na postavitev temeljnega kamna podjetja GRIESHABER Logistik GmbH.

Iz sorazmerno preprostih aktivnosti skladiščenja so se hitro in dosledno razvijale kompleksne naloge. Da bi lahko to kompleksnost obvladovali, smo potrebovali strokovnjake. Določili smo poslovna področja, ki so zahtevala in spodbujala strokovna znanja.

Danes podjetje GRIESHABER Logistik GmbH ponuja vse od visokokakovostnih kopenskih prevozov znotraj Nemčije – z lastno opremo in dobro usposobljenimi vozniki – do multimodalnih in globalnih projektnih prevozov, torej celoten spekter storitev sodobnega špedicijskega podjetja. Od vasi do mesta in v svet. Od majhnega prevozniškega podjetja do špedicije, ki deluje po vsem svetu. In od preprostih skladišč do mednarodnih logističnih centrov.

Poleg tega pa še storitve pakiranja za prekomorski transport in ogromen paket panožnih rešitev za pogodbeno logistiko na naslednjih področjih:

 

Za splošno skladiščenje uporabljamo naša skladišča Multi-User na GRIESHABERJEVIH lokacijah, ki so primerna tudi za specialne zahteve. Sem spadajo kvalificirani, temperirani in posebni skladiščni prostori.

Podjetje GR Logistik GmbH je primer povezave Joint Venture s podjetjem Edgar Rothermel Spedition GmbH, ki ponuja aktualne strokovne rešitve na področju logistike pnevmatik na domačem trgu.

Povsod uporabljamo profesionalna orodja sodobne tehnologije, pa naj gre za vozni park, sledenje, brezpapirno sledenje pretoku materiala, načrtovanje tehnik načrtovanja, različne kalkulacijske ali za simulacijske programe.

Z vsemi temi aktivnostmi je končno povezana tudi možnost nudenja temeljnega logističnega svetovanja, značilnega za vsakdanjo prakso.


O podjetju GRIESHABER Logistik GmbH

Podatki  stanje v letu 2023
210.000 paletnih mest I 200.000 m2 skladiščnih površin I
140 vlečnih enot I 14 logističnih centrov I 850 zaposlenih

Hčerinsko podjetje
v Sloveniji
GRIESHABER Logistika, d. o. o.

Sestrsko podjetje
v Nemčiji
GRIESHABER Logistikpark Ravensburg GmbH

 

Vodstvo podjetja GRIESHABER Logistik GmbH

Gregor Schnell,
Generalni direktor za logistiko in upravljanje dobavne verige


Ralf Heersma-Plattner,
Generalni direktor za transport in špedicijo


Roland Futterer,
Generalni direktor za finance, človeške vire in storitve

 


Gabriele Grieshaber,
direktorica arhitektka, vodja nepremičnin


Nadzorni svet podjetja GRIESHABER Logistik GmbH

 

Hansjörg Zelger, Predsednik nadzornega sveta

Partner WP in StB-Gesellschaft
Zitzelsberger & Partner, München


Michael Horn, Nadzorni svet

namestnik predsednika
uprave Landesbank
Baden-Württemberg (LBBW),
Stuttgart


Znak podjetja GRIESHABER Logistik

Kako sodelujemo med seboj ter kakšne so naše perspektive in odnosi, smo določili in se dogovorili po našem konceptu in skladno s podobo podjetja GRIESHABER Logistik.

Za uspešno sodelovanje vseh udeležencev v procesu smo razvili deset načel:

  1. Smo neodvisno in lastniško podjetje.
  2. Da bi navdušili svoje kupce, smo se zavezali k nudenju najboljših storitev.
  3. Smo ponudnik logističnih storitev z izjemnimi sodelavci.
  4. Smo podjetje, ki se ves čas fleksibilno prilagaja in uči.
  5. Smo izjemno strokovno podkovani, saj je kakovost storitev odločilna.
  6. Inovacije dosegamo s kupci.
  7. Izpostavljeni smo izzivom trga. Neomejeno.
  8. Maksimalen izkoristek ima pri nas prednost pred dobičkom.
  9. Integrativni in kooperativni način vodenja spodbujata udejstvovanje, podjetništvo in izjemne sodelavce.
  10. Prevzemamo družbeno odgovornost za svoje zaposlene, zaposlovanje, naše okolje in za trajnost našega delovanja.

Koncept smo razvili v našo »genetsko kodo«. S stalno uporabo te kode skrbimo za zavezujočo enotno podobo vseh lokacij in projektov.