Qualität

Kakovost je opredeljena enotno kot kakovost vseh značilnosti objekta, sistema ali procesov (gl. Wikipedia). V podjetju GRIESHABER gledamo na   kakovost bistveno širše, in sicer kot izpolnjevanje zahtev, ki smo jih določili skupaj z vami.

To se nanaša na vse zahteve, ne glede na to, ali gre za pogodbe, ali tehnične specifikacije naših strank ali zadeva sodelovanje z našim socialnim partnerjem Karitasom ali gre za upoštevanje in uresničevanje gradbenih pogodb ali nabavnih storitev. Radi se zavežemo k izvedbi dogovorjenih storitev in ponudbi dodatnih koristi, ki jih omogoča slogan podjetja GRIESHABER »zapakirano, poslano, natančno«.

Naši naročniki poslujejo v zahtevnih panogah. Posledica tega so raznolike zahteve in panožni standardi.

Za uspešno sodelovanje je ravno v svetu logistike treba pridobiti zaupanje. To pa spet temelji na transparentnosti – in najboljšo transparentnost ponuja odprt menedžment sistem, ki predstavlja vse procese in je tako primeren za revizijo.


DIN EN ISO 9001:2008

Naš cilj je vsak dan ponuditi občutno kakovost, ki odraža našo notranjo organizacijo. Za to so potrebni priznani in utemeljeni menedžment sistemi, ki zagotavljajo jasno definicijo storitev. S šolanji zagotavljamo uresničevanje zahtev kupcev in drugih družbenikov. Aktivni menedžment sistem podpira upoštevanje zakonskih določil, znanih tudi pod imenom Legal Compliance. Normativ DIN EN ISO 9001 predstavlja matico vseh menedžment sistemov ter je zato nepogrešljiv pri vseh nadaljnjih standardih in normativih. Posledično smo na vseh lokacijah in pri vseh velikih logističnih projektih uvedli matrično certificiranje.

Na naše področje spadajo: transport/špedicija, domači/mednarodni prevozni projekti, pogodbena logistika, farmacevtska logistika, logistika papirja, avtomobilska logistika,  živilska logistika  in logistika drobnih delov ter svetovanje, razvoj in uresničevanje logističnih storitev.


Energijski audit po DIN EN ISO 14001:2004 in DIN 16247

Naš cilj je z upravljanjem, s storitvami in z lokacijami podjetja GRIESHABER Logistik čim manj obremenjevati okolje. Zato skrbimo za to, da se načela ekološke sprejemljivosti pri novih lokacijah in logističnih projektih upoštevajo že v zgodnji razvojni fazi. Z energijo ravnamo kar se da varčno. Kolikor je mogoče, zmanjšujemo obremenjevanje okolja s škodljivimi snovmi.

Redno metodološko preverjamo vpliv svojih storitvah, procesov oskrbe in odvoza odpadkov ter uporabljenih izdelkov na okolje. V okviru rednih letnih nadzorov preverjamo uresničevanje in učinkovitost ukrepov varovanja okolja.

Naša prednostna naloga je preprečevanje emisij. Za do okolja prijazno izpuščanje emisij in odplak ter za preprečevanje nastajanja in odstranjevanja odpadkov pa tudi za zmanjševanje hrupa uporabljamo zlasti v voznem parku napredne tehnologije.

Zdravnik družbe redno preverja obremenitve delovnih mest s škodljivimi snovmi in hrupom. Podjetje GRIESHABER Logistik se obvezuje zavezati k okolju in virom prijazni proizvodnji in dobavi, in sicer s ciljem, da s svojimi aktivnostmi poskrbimo za to, da ne bomo negativno vplivali na okolje. Tudi na področju varovanja okolja tesno in v zaupnem dialogu sodelujemo s pristojnimi organi in z uradnimi ustanovami.


IFS Food Logistics, različica 2.2

Ravno delo z živili zahteva posebej previdno in dosledno upoštevanje zahtev standarda International Featured Standards for Food Logistics. Teme, kot so: HACCP, higienski predpisi, Food Defence, nadzor škodljivcev ter vedno znova tudi šolanja in usposabljanja zaposlenih, predstavljajo osnovni okvir kupcu prilagojene logistike živil.

Podjetje DEKRA predstavlja kompetentnega ponudnika storitev certificiranja, ki natančno ve, kje se skriva potencial.

Ne glede na to nam je uspelo prestati preverjanje z visokim odstotkom uspešnosti – 97,75 odstotka.

Področje veljavnosti je definirano kot skladiščenje, komisioniranje in kombi prevozi pakiranih živil brez nadzora temperature.


SQAS Safety Quality Assessment

Na lokaciji Kerpen/Türnich smo izvedli enovito ocenjevanje kakovosti, varnosti, zanesljivosti in okoljske učinkovitosti ponudnikov logističnih storitev in distributerjev kemičnih proizvodov s pomočjo poenotenih postopkov ocenjevanja SQAS – št. poročila 83003 – ter izpolnili 89 odstotkov zahtev.

Zahteve Behavior Based Safety ali na kratko BBS navajajo dragocene spodbude za izboljšanje kakovosti dela voznikov tovornih vozil. Na splošno imajo zaposleni v standardu SQAS posebno vlogo. Temu je mogoče pri razdelitvi nalog v kemični industriji absolutno slediti. Konec koncev je treba biti usmerjen v brezhibno varnost in upoštevati definirana pravila.

Integrirani menedžment sistem pri podjetju GRIESHABER Logistik zaokrožuje izpolnjevanje zahtev AEO/F kot pooblaščeni gospodarski subjekt.

Registracija pooblaščenega gospodarskega subjekta velja za lokacije v Weingartnu, Stettiner Straße 1, in v Ravensburgu, Helmut Vetter Straße 10 in Holbeinstraße 40. Številke registracij za Weingarten: DE/RA/01017-01, Ravensburg: DE/RA/01017-02 (Helmut Vetter Straße) in DE/RA/01017-03 (Holbeinstraße).

Številka certifikata AEO/F:

DE AEOF 109523, ki ga je izdal centralni carinski urad iz Ulma za poenostavitev carinjenja in varnost.

Podjetje GRIESHABER Logistik GmbH razpolaga s »stalnim dovoljenjem« za prevoz industrijskih odpadkov.

S certifikatom posebne kakovosti smo bili nagrajeni v slovenskem podjetju : po evropskem standardu, ki je povezan s številnimi ukrepi, je podjetje certificirano kot »družini prijazno podjete«.